Home Page of Enikő Bollobás

www.bollobas.hu/eniko

| | | | | | | | | |

Dr. Bollobás Enikő

 

egyetemi tanár
az MTA doktora
Professor
D.Litt.

Amerikanisztika Tanszék
Angol-Amerikai Intézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Department of American Studies
School of English and American Studies
Eötvös Loránd University

1088 Budapest
Rákóczi út 5.

tel/fax: +36-1-460-4416

email: bollobas.eniko@btk.elte.hu

 

Please click here for the English version

Bollobás Enikő az ELTE Angol-Amerikai Intézetének egyetemi tanára, az MTA doktora. Több évtizedes hazai és nemzetközi oktatási tapasztalattal, valamint széleskörű, amerikai irodalomtörténeti és irodalomelméleti tudományos munkássággal rendelkezik Magyarországon és nemzetközileg egyaránt.
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett angol és általános nyelvészet szakon. Egyetemi doktori fokozatának megszerzése után posztgraduális tanulmányokat folytatott az Egyesült Államokban (University of Minnesota), majd az MTA ösztöndíjas aspiránsaként végzett posztdoktori kutatómunkát (University of California/San Diego). Később államigazgatási tanulmányokat folytatott (Harvard Kennedy School of Government, Boston).
A diploma megszerzése után az Akadémiai Kiadóban dolgozott angol tudományos szerkesztőként, majd a szegedi József Attila Tudományegyetem Angol Tanszékén oktatott. A rendszerváltás után diplomataként működött Washingtonban és Budapesten. 1994 óra tanít az ELTE Amerikanisztika Tanszékén.
Kandidátusi értekezését az amerikai költészet témakörében készítette el és védte meg. Széchenyi Professzori Ösztöndíjasként készülő amerikai irodalomtörténetén dolgozott. Habilitációs Schriftje az amerikai modernista irodalom kánonjait mutatta be. Akadémiai doktori disszertációjában a szubjektumnak a nyelvfilozófiából és a posztstrukturalista irodalomelméletekből táplálkozó performatív elméletét dolgozta ki és mutatta be amerikai irodalmi szövegeken.
Eddigi kutatómunkája eredménye hét monográfia: Tradition and Innovation in American Free Verse: Whitman to Duncan (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986), Charles Olson (New York: Twayne, 1992), Az amerikai irodalom története (Budapest: Osiris, 2005), THEY AREN'T, UNTIL I CALL THEM-Performing the Subject in American Literature (New York: Peter Lang, 2010), Egy képlet nyomában - karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból (Budapest: Balassi, 2012), Vendégünk a végtelenből. Emily Dickinson költészete (Budapest: Balassi, 2015), Az amerikai irodalom rövid története (Budapest: Osiris Kiadó, 2015). Mintegy 150 tanulmány szerzője, melyek magyar és külföldi tudományos és irodalmi folyóiratokban láttak napvilágot (pl. Hungarian Journal of English and American Studies, Irodalomtörténeti Közlemények, Holmi, Pompeji, Jelenkor, Nagyvilág, Műút, valamint The Emily Dickinson Journal, American Quarterly, Journal of Pragmatics, Language and Style, Word and Image).
Több amerikai és európai egyetemen volt vendégtanár (University of Oregon, University of Iowa, Turkui Egyetem, Utica College). Rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi tudományos konferenciákon (pl. San Diego, Iowa City, Gloucester, Pittsburgh, New Delhi, Eichstätt, Berlin, Tampere.), illetve külföldi egyetemek meghívására (pl. Cambridge University, University of California/San Diego, University of Iowa, Yale University, Berkeley University, Stanford University, George Washington University Georgetown University, American University, University of Oregon, Bard College, Wesleyan University).
Publicisztikáit a The Washington Post és a The International Herald Tribune közölte, s megjelentek a washingtoni kongresszusi évkönyvben (Congressional Record) is.
Szakmai díjak: HUSSE Best Book Award (2009); Országh László-díj (2011); Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat, 2013); Szent-Györgyi Albert-díj (2013).